LV
  1. Pārdevējs pārdod preci, kas atbilst aprakstam un kurā nav ražošanas defekti.
  2. Pircējam ir tiesības uz garantijas remontu vai preces maiņu garantijas laikā, ja tiek konstatēti ražošanas defekti.
  3. Garantijas periods sākas no brīža, kad prece tiek nodota pircējam, un parasti ir 2 gadi, ja garantijas talonā vai līgumā nav norādīts citādi.
  4. Pārdevējs vai ražotājs nodrošina preces servisa apkopi garantijas laikā.
  5. Pēc garantijas perioda beigām servisa apkope var būt maksas pakalpojums.
  6. Servisa apkopi veic tikai ražotāja autorizēti pārstāvji.
  7. Pircējam ir tiesības uz kvalitatīvu apkalpošanu un oriģinālo rezerves daļu izmantošanu remonta laikā
+